• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

Tematiskie pasākumi

Izglītojošs un interaktīvs centrs “Dzelzceļš un Tvaiks” piedāvā septiņas tematiskās nodarbības, kuru pamatā ir kultūrvēsturiskā un industriālā mantojuma izzināšana caur vēstures attīstību. Tematiskās nodarbības tapušas, sadarbojoties ar Gulbenes novada pašvaldības izglītības jomu speciālistiem. Tematiskās nodarbības piemērotas skolēnu, pieaugušo, draugu grupām, ģimenēm un citiem interesentiem. Tās dalībniekiem dod iespēju izzināt nozares attīstību, tās nozīmīgumu gan Gulbenes, gan Latvijas kontekstā, aktīvi līdzdarboties un pilnveidot sadarbības, kritiskās domāšanas, pilsoniskās līdzdalības, jaunrades un radošuma prasmes.

Nodarbība “VILCIENBŪVE”

Mērķauditorija: 1.-3. klase

Nodarbības garums: 60 minūtes

Apraksts: Jautājumos un atbildēs tiks izpētīta dzelzceļa attīstības vēsture un ieskicēts dzelzceļš nākotnē. Nodarbības praktiskajā daļā skolēnu uzdevums būs uzbūvēt katram savu nākotnes vilcienu – kustēties spējīgu papīra modeli un piedalīties to palaišanas sacensībā. 

Detektīvs “PAZUDUSĪ POGA”

Mērķauditorija: 3.-4.klase

Nodarbības garums: 60 minūtes

Apraksts: Iejūtoties detektīva lomā, skolēniem ir jāatklāj, kurš ir vainīgais pie pogas pazušanas, liekot lietā  latviešu valodas, sociālo zinību, matemātikas prasmes. Nodarbības laikā skolēni pilnveidos kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas, kā arī sadarbības prasmes.

Nodarbība “MATERIĀLZINĀTNE

Mērķauditorija: 4.-6. klase

Nodarbības garums: 60 minūtes

Apraksts: Jautājumos un atbildēs tiks izpētīta dzelzceļa nozare, kurā ļoti uzskatāmi atspoguļojas cilvēces tehniskais progress un attīstība kopumā, dažādu materiālu un izejvielu pielietojums (materiālzinātne). Nodarbības praktiskajā daļā no trim visiem zināmām vielām skolēni izgatavos vienu neparastu – “Gudro plastilīnu”. 

Piedzīvojums “VIRTUĀLAIS BRAUCIENS LAIKĀ UN VĒSTURĒ

Mērķauditorija: 6.-9.klase

Nodarbības garums: 40 minūtes

Apraksts: Izmantojot mobilo aplikāciju Actionbound, skolēni dodies virtuālā braucienā, veicot uzdevumus konkrētās stacijās. Virtuālā brauciena laikā tiks liektas lietā zināšanas matemātikā, dabaszinātnēs, fizikā, sociālajās zinībās, angļu valodā un vēsturē. Nodarbības laikā skolēni pilnveidos sadarbības, lēmumu pieņemšanas, pilsoniskās līdzdalības un radošuma prasmes.

Nodarbība “DZELZCEĻA IZAICINĀJUMS

Mērķauditorija: 7.-9. klase

Nodarbības garums: 60 minūtes

Apraksts: Jautājumos un atbildēs tiks izpētīti dažādi izaicinājumi, ar kuriem ir sastapušies inženieri dzelzceļa attīstības vēsturē. Nodarbības praktiskajā daļā dalībnieki tiks sadalīti komandās un viņu uzdevums būs ar vienādu materiālu daudzumu noteiktā laikā atrisināt konkrētu inženiertehnisku problēmu-būs jāuzbūvē pēc iespējas garāks un vienlaikus izturīgāks dzelzceļa tilts. Visu komandu darba rezultāts nodarbības beigās tiks testēts uz slodzi. 

Spēle “ATRODI UN UZZINI!”

Mērķauditorija: 7.-12.klase

Nodarbības garums: 60 minūtes

Apraksts:  Spēlējot spēli “Puzzle”, tiks liktas lietā angļu valodas, dabaszinību, ķīmijas, veselības, matemātikas, vēstures un fizikas zināšanas, par pamatu liekot dzelzceļa attīstības vēsturi. Nodarbības laikā skolēni pilnveidos kritiskās domāšanas, jaunrades, sadarbības un pilsoniskās līdzdalības prasmes.

Piedzīvojums “CEĻOJUMA UN SAPŅU MAĢIJA”

Mērķauditorija: 9.-12. klase

Nodarbības garums: 60 minūtes

Apraksts: Izmantojot mobilo aplikāciju Actionbound, skolēniem ir jāstrādā komandā pie sapņu ceļojuma plānošanas. Nodarbība attīstīs uzņēmējspējas, kritisko domāšanu, sadarbības, jaunrades spējas, digitālās un pilsoniskās līdzdalības prasmes.

Cena:
Tematiskā nodarbība – 3,00 EUR (persona)
Tematiskā nodarbība + ekskursija – 6,50 EUR (persona)