• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

Tematiskie pasākumi

Izglītojošs un interaktīvs centrs “Dzelzceļš un Tvaiks” piedāvā tematiskās nodarbības dažāda vecuma apmeklētāju grupām, kas būs aizraujošs un izzinošs papildinājums ekskursijai. Tematiskās nodarbības piemērotas skolēnu, pieaugušo, draugu grupām, ģimenēm un citiem interesentiem. Tās veicinās radošumu un komandas sadarbību, saliedēšanos.

Izglītojošs un interaktīvs centrs “Dzelzceļš un Tvaiks” ir lieliska vieta, kur svinēt dzimšanas dienas vai citus svētkus, kurus var papildināt ar tematiskajām nodarbībām profesionālu centra darbinieku vadībā.

“Vilcienbūve” – uzbūvē savu nākotnes vilcienu

Jautājumos un atbildēs tiks izpētīta dzelzceļa attīstības vēsture un ieskicēts dzelzceļš nākotnē – Kas bija pirmais – sliedes vai vilciens? Kurš izgudroja pirmo lokomotīvi? Kāpēc? Cik ātra tā bija? Cik vagonus spēja pavilkt? utt.

Nodarbības praktiskajā daļā būs uzdevums uzbūvēt savu nākotnes vilcienu – kustēties spējīgu papīra modeli, un piedalīties ar to braukšanas sacensībās.

“Materiālzinātne” – izveido gudro plastilīnu

Jautājumos un atbildēs tiks izpētīta dzelzceļa nozare, kurā ļoti uzskatāmi atspoguļojas cilvēces tehniskais progress un attīstība kopumā, dažādu materiālu un izejvielu pielietojums – Kādi materiāli tiek izmantoti dzelzceļā? Kāds ir to pielietojums? utt.

 Nodarbības praktiskajā daļā no trīs vielām būs uzdevums izgatavot “Gudro plastilīnu”.

“Dzelzceļa izaicinājums” – uzbūvē garāko un izturīgāko tiltu

Jautājumos un atbildēs tiks izpētīti dažādi izaicinājumi, ar kuriem ir sastapušies inženieri dzelzceļa attīstības vēsturē – Kādas ir pieejamo izejmateriālu nepilnības, cilvēciskas kļūdas un dabas stihijas, kas ir jāpārvar un jāņem vērā, būvējot sliežu ceļus, tiltus, tuneļus? utt.

Nodarbības praktiskajā daļā būs uzdevums strādāt komandā un  ar vienādu materiālu daudzumu noteiktā laikā atrisināt konkrētu inženiertehnisku problēmu – uzbūvēt pēc iespējas garāku un vienlaikus izturīgāku dzelzceļa tiltu. Visu komandu darba rezultāts nodarbības beigās tiks pārbaudīts testa veidā.

Vēlamais grupas lielums uz tematisko nodarbību – līdz 24.

Nodarbības ilgums – 60 minūtes

Cena:
Tematiskā nodarbība – 3,00 EUR (persona)
Tematiskā nodarbība + ekskursija – 6,50 EUR (persona)