• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

Tematiskie pasākumi

Izglītojošs un interaktīvs centrs “Dzelzceļš un Tvaiks” piedāvā tematiskos pasākumus par dzelzceļa tēmām dažāda vecuma skolēnu grupām:

1.-3.kl. “Vilcienbūve” – uzbūvē savu nākotnes vilcienu

Jautājumos un atbildēs tiks izpētīta dzelzceļa attīstības vēsture un ieskicēts dzelzceļš nākotnē – Kas bija pirmais – sliedes vai vilciens? Kurš izgudroja pirmo lokomotīvi? Kāpēc? Cik ātra tā bija? Cik vagonus spēja pavilkt? utt.

Nodarbības praktiskajā daļā skolēnu uzdevums būs uzbūvēt savu nākotnes vilcienu – kustēties spējīgu papīra modeli, un piedalīties to braukšanas sacensībās.

4.-6.kl. “Materiālzinātne” – izveido gudro plastilīnu

Jautājumos un atbildēs tiks izpētīta dzelzceļa nozare, kurā ļoti uzskatāmi atspoguļojas cilvēces tehniskais progress un attīstība kopumā, dažādu materiālu un izejvielu pielietojums – Kādi materiāli tiek izmantoti dzelzceļā? Kāds ir to pielietojums? utt.

Nodarbības praktiskajā daļā no trīs vielām skolēni izgatavos “Gudro plastilīnu”.

7.-9.kl. “Dzelzceļa izaicinājums” – uzbūvē garāko un izturīgāko tiltu

Jautājumos un atbildēs tiks izpētīti dažādi izaicinājumi, ar kuriem ir sastapušies inženieri dzelzceļa attīstības vēsturē – Kādas ir pieejamo izejmateriālu nepilnības, cilvēciskas kļūdas un dabas stihijas, kas ir jāpārvar un jāņem vērā, būvējot sliežu ceļus, tiltus, tuneļus? utt.

Nodarbības praktiskajā daļā skolēnu uzdevums būs ar vienādu materiālu daudzumu noteiktā laikā atrisināt konkrētu inženiertehnisku problēmu – uzbūvēt pēc iespējas garāku un vienlaikus izturīgāku dzelzceļa tiltu. Visu komandu darba rezultāts nodarbības beigās tiks pārbaudīts testa veidā.

Vienā nodarbībā var uzņemt līdz 20 skolēniem.

Nodarbības ilgums – 60 minūtes

Cena:
Tematiskā nodarbība – 3,00 EUR (persona)
Tematiskā nodarbība + ekskursija – 6,50 EUR (persona)