• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

Eņģelis Tirzas Kancēna kapos

Piemiņas zīme uzstādīta ap 1930.gadu Indrānu dzimtas kapos. Eņģelis stāv uz lodes segmenta – labā roka tam ir nedaudz ieliekta elkonī un pacelta augšup, bet ar lejup nolaisto kreiso roku tas it kā pietur priekšpusē novietoto 1,16 metrus augsto krusta vertikāli.
 

Memoriāls “Sāpju siena”

2001.gada 14.jūnijā Litenes kapos tika atklāts arhitektu Dinas Grūbes, Benitas un  Daiņa Bērziņa, akmeņkaļu Ivara Feldberga un Sandra Skribnovska radītais memoriāls „Sāpju siena”, kas simbolizē 1941.gada nogalināto un izsūtīto karavīru atdusas vietu.