• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

Eņģelis Tirzas Kancēna kapos

Piemiņas zīme uzstādīta ap 1930.gadu Indrānu dzimtas kapos. Eņģelis stāv uz lodes segmenta – labā roka tam ir nedaudz ieliekta elkonī un pacelta augšup, bet ar lejup nolaisto kreiso roku tas it kā pietur priekšpusē novietoto 1,16 metrus augsto krusta vertikāli.
 

Latvijas Republikas armijas piemiņas vieta

Ik gadu 14.jūnijā Litenē notiek piemiņas pasākumi, lai atcerētos Latvijas armijas traģiskās likteņgaitas un apliecinātu cieņu gan bojā gājušajiem, gan dzīvi palikušajiem. Šajos pasākumos aktīvi piedalās Litenes pagasta padome un Latvijas Aizsardzības ministrija.