• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

Rankas muiža

Tagadējā Rankas muižas centra veidošana, domājams, sākusies pēc 1724.gada. Muižas dzīvojamā ēka celta ap 18.gadsimta vidu un vēlāk vairākkārt paplašināta. Plašākās pārbūves notikušas no 1836. līdz 1866.gadam, kad pils iekštelpu plānojums, interjers un fasādes tika izveidotas atbilstoši tā laika valdošajam klasicisma stilam.

Beļavas muiža

Muižu ap 1550.gadu dibinājis Hanss Buholcs. Apbūves centrālā ēka – pils celta ap 1750.gadu un tā ir viena no vecākajām kungu dzīvojamām ēkām Gulbenes novadā, kas saglabājusies līdz mūsu dienām. 19.gadsimtā muižai uzbūvēts augstais mansarda jumts.

Litenes muiža

Dibinājis pirmais Alūksnes stārasts Penkoslavskis, kas poļu laikos šeit cēla noliktavas. 1763.gadā ķeizariene Katrīna II Liteni kopā ar Vecgulbeni uzdāvināja grāfam Miniham, bet tā dēli jau 1789.gadā tās abas pārdeva fon Fītinghofam. 1820.gadā par muižas īpašnieku kļuva fon Volfu dzimta, kuras saimniekošanas laikā notika galveno muižas ēku celtniecība un parka iekārtošana.

Jaungulbenes muiža

Senākās ziņas par muižu ir no 18.gadsimta, kad tā vēl bija Vecgulbenes muižas daļa. 1806.gadā muižu savā īpašumā ieguva landrāts Kārlis fon Tranzē. Apbūves greznākā ēka – monumentāli atturīgā pils celta ap 1878.gadu angļu neogotikas stilā. Muiža pārbūvēta 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā, likvidējot gotikas formas un piešķirot romāņu neorenesanses stila iezīmes. Apskatei pieejama kompleksa teritorija.