• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

Dabas liegums “Pededzes lejtece”

Teritorija ietver neregulēto Pededzes palieni ar ozolu audzēm un parkveida pļavām, kur ligzdo tāds putnu sugas kā mazais ērglis, grieze, melnā dzilna. Teritorijā saglabājušies meži ar slapjām minerālaugsnēm un kūdras augsnes - gārša, liekņa, niedrāji. Platība - 4663 ha, dibināts - 1999.gadā.