• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

Pētīs dzelzceļa ierēdņu kolonijas ēkas!

Līdz 18.maijam tiks veikta sešu Gulbenes dzelzceļa ierēdņu kolonijas ēku, kas atrodas Viestura ielā, arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un tiks izstrādātas rekomendācijas ēku turpmākai saglabāšanai un ekspluatācijai.

Šos darbus būs iespējams veikt, jo Valsts kultūrkapitāla fonda organizētajā kultūras projektu konkursā ir saņemts finansiāls atbalsts 3600 eiro apmērā projektam “Gulbenes dzelzceļa ierēdņu kolonijas ēku fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija”. Projekts tapis, sadarbojoties pašvaldības aģentūrai “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” un Gulbenes pilsētas pārvaldei.

Gulbenes dzelzceļa ierēdņu kolonijas ēkas ir vienas no senākajām ēkām pilsētā. Tās ir valsts nozīmes kultūras pieminekļi. Šīs ēkas vēl aizvien kalpo kā dzīvojamās mājas.

Aģentūras projektu vadītāja Kristīne Nečajeva stāsta, ka Gulbenes dzelzceļa ierēdņu kolonijas ēkas ir mērķis saglabāt gan kā kultūrvēsturisku pieminekli, gan arī kā Gulbenes pilsētas vēstures sastāvdaļu un autentisku liecību sabiedrības izglītošanai un tūristu piesaistīšanai.

Darbus veiks SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”. Viņiem būs jāveic arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, apsekojot pieejamos vēsturiskos un arhīva materiālus par ēkām un apkopojot būvvēstures informāciju. Tiks veikta arī kontrolzondāža ēku fasāžu vēsturisko apdares slāņu apdares noskaidrošanai. Apkopojot rezultātus, tiks izstrādātas rekomendācijas turpmākai ēku saglabāšanai un ekspluatācijai. Izpēte tiks veikta Viestura ielas 20., 22., 24., 29., 29.a un 35.mājai.

“Iegūtās ziņas būtiski papildinās informāciju par pilsētas būvvēsturi un Gulbenes dzelzceļa ierēdņu kolonijas ēku vēsturi, kas arvien vairāk interesē gan vietējos iedzīvotājus, gan pilsētas viesus,” piebilst K.Nečajeva.

“Šis būs pirmais posms – izpēte, lai pēc tam mēs jau varētu mēģināt atkal piesaistīt projektu līdzekļus, lai varētu realizēt ieteiktos risinājumus ēku fasāžu renovācijai.”

K.Nečajeva piebilst, ka, cerot uz atbalstu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā ir iesniegts arī projekts par K.Valdemāra skolas jeb Beļavas muižas fasādes remontu. “Ir ideja rakstīt arī projektu par Litenes muižas mūra sabrukušās daļas atjaunošanu,” atklāj projektu vadītāja.
Raksts: http://dzirkstele.diena.lv/vietejas-zinas/petis-dzelzcela-ierednu-kolonijas-ekas-141067
333

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *