• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

Pārsēšanās svinības uz divu valstu robežas 2014. Igaunijas – Latvijas sadarbības programma.

Viens programmas periods nupat, nupat beigsies un jau cits tūlīt sāksies. 21.novembrī, Valgā (Igaunija), pulcēja kopā vecos un jaunos Igaunijas-Latvijas Programmas draugus, pavadot neaizmirstamu un jauku dienu! Pasākums notika netālu no robežas, stacijas ēkā, kurā nekad līdz šim nav notikuši tamlīdzīgi pasākumi un kura ir atjaunota Programmas ietvaros 2013.gadā.

Svinību ietvaros tika prezentēta grāmata ”Igaunijas- Latvijas stāsti” ar visu sadarbības projektu dalībnieku pieredzi un aizraujošiem stāstiem par kopīgām mājražotāju apmācībām, atjaunotiem ceļu posmiem un renovētām un labiekārtotām sabiedriski nozīmīgām ēkām. Kopīgi bagātinātu kultūras un sporta dzīvi abu valstu programmu dalībniekiem.

Uzrunājot pasākuma dalībniekus, Programmas sekretariāta vadītājs Peeter Unt teica: „Daudzi igauņi un latvieši ir atklājuši kaimiņu valsti kā vietu, kuru iepazīt no jauna, kur mācīties, kur var atrast profesionālu partneri, attīstīt uzņēmējdarbību un vides aizsardzības projektus, brīvajā laikā kopīgi dziedot un sportojot.  Robežas otrā pusē dzīvo patiesi draugi un kolēģi, nevis svešinieki un konkurenti, par kuriem daudzi iepriekš sprieda tikai no izveidojušies stereotipiem. Daudzi ir kļuvuši par īstiem ikdienas darba partneriem, otras puses interešu pārstāvjiem savā valstī. Projektu laikā izveidojusies sadarbība ir pāraugusi citās jomās un personiskos kontaktos un viņu brīvā laika plāni arvien vairāk saistās ar kaimiņvalsti.

Mēs esam priecīgi paziņot, ka Igaunijas un Latvijas valdības ir apstiprinājusi jauno Igaunijas – Latvijas programmu 2014.-2020. gadiem un programmas dokuments galīgai apstiprināšanai tagad ir iesniegts Eiropas Komisijā. Lai gan programmas īstenošanas plāns pašlaik tiek apspriests un precizēts programmas rokasgrāmatā, varam informēt, īpaši informatīvi semināri notiks 2015. gada martā- aprīlī un pirmie jaunās programmas uzsaukumi ir paredzēti vēlā pavasarī”.

Tas nozīmē, jāsāk meklēt veidus kā nākotnē vēl vairāk satuvināt Igauniju un Latviju, meklējot jaunas idejas un partnerus.

Igaunijas – Latvijas sadarbības programma (turpmāk tekstā – „Programma”) tiek īstenota saskaņā ar Eiropas Teritoriālās sadarbības principiem un atbalsta pārrobežu sadarbību. Šī programma turpina veidot sadarbības saites starp Igauniju un Latviju, ko aizsāka jau Baltijas jūras reģiona Kaimiņattiecību programmas INTERREG III B. Programmu finansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF), Latvijas Republika un Igaunijas Republika.

Galvenais programmas mērķis ir veicināt Programmas teritorijas ilgtspējīgu attīstību un ekonomisko konkurētspēju, panākot saskaņotu pārrobežu pieeju ekonomiskai, sociālai un vides attīstībai un iesaistot vietējos iedzīvotājus un kopienas, kas no tā gūtu labumu.

Programmas teritorijā ietilpst šādi reģioni: Igaunija: Lõuna- Eesti, Lääne- Eesti, Latvija: Kurzeme, Pierīga, Rīga, Vidzeme.

Programma atbalsta projektus, kas vērsti uz pārrobežu līmenī risināmām problēmām un nes labumu Programmas teritorijai. Programma neatbalsta projektus, kurus nacionālo programmu ietvaros ar līdzvērtīgiem rezultātiem iespējams neatkarīgi īstenot katrā valstī atsevišķi. Tomēr jāatceras, ka daudzas vietējā, reģionālā vai valsts mēroga problēmas var efektīvāk risināt pārrobežu līmenī. Tādēļ projektiem jābūt ar izteiktu pārrobežu raksturu. Šajā programmā atbalstītā pārrobežu sadarbība domāta nevis kā vienreizēji pieredzes apmaiņas pasākumi, bet gan ilgstoša un regulāra sadarbība un mērķtiecīga partnerība, kas veicina plānveida attīstību un uzskatāmus rezultātus abās robežas pusēs. Programmai ir trīs atbalstāmās prioritātes, un katra no tām aptver vairākus atbalsta virzienus.

 

logooo.jpg

 

 

 

Kopējais  Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020. gadam finansējums  būs  35 milj. EUR no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un tiks vērsts sadarbībai šādās prioritārās jomās:

Aktīva un pievilcīga uzņēmējdarbības vide (aptuveni 11 miljoni EUR)
Konkrētie mērķi: Palielināt starptautisko uzņēmējdarbību reģionā, vairāk kopīgi izstrādāti jauni produkti un pakalpojumi Programmas teritorijā.                                                                         Atbalsts MVU biznesa attīstībai, atbalsts uzņēmējdarbībai  inkubācijas periodā, klasteru uzņēmējdarbības atbalsta tīkla izveide  izmantojot MVU, pašnodarbinātības, inovatīvu  mikro, mazo un vidējo uzņēmumu atbalsts.

Tīra un novērtēta dzīves vide (aptuveni 8,5 miljoni EUR.)
Konkrētie mērķi: Daudzveidīga un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana, lielāka informētība un efektīvāka kopīgu dabas resursu izmantošanas vadība.

Labāks tīkls ostām (aptuveni 7 miljoni EUR)
Specifiskais mērķis: Uzlabota tīkls mazo ostu ar labu pakalpojumu.

Integrēts darba tirgus (aptuveni 8,5 miljoni EUR)
Konkrēts mērķis: Uzlaboti nosacījumi piekļuvei darbam darba meklētājiem un neaktīviem cilvēkiem, tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem, kā arī vietējās nodarbinātības iniciatīvas un atbalsts darbaspēka mobilitātei

Izglītība, apmācība, prasmju attīstības un IKT attīstība uzskatāma par horizontālām veidiem, lai sasniegtu visus mērķus prioritārajās jomās. Programmas pirmo uzsaukumu pieteikumiem ir paredzēts atvērt 2015.gada pirmajā pusgadā.
Programmas darbības dokumenta “Igaunija – Latvija programma 2014-2020” 12.11.2014. versiju var atrast: www.estlat.eu

 

Pašvaldības aģentūra „Gulbenes tūrisma un

kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *