• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

Ziemeļvidzemes Putnu pētniecības biedrība

Putnu vērošanas pārgājieni. Dažādi pasākumi un semināri, kas saistīti ar sikspārņu un kukaiņu pētniecību.

Piezīme. Visiem interesentiem kas apsver domu pievienoties kādā no šīm uzskaitēm, jāapzinās kad šīs ir reālas putnu uzskaites un vēlāk šo uzskaišu dati tiek izmantoti putnu izpētē un aizsardzībā. Līdz ar to šis nav atpūtas pasākuma vai vienkārša putnu vērošana, bet gan svarīgas/nozīmīgas putnu uzskaites. Pievienojoties uzskaitē ir jābūt gatavam mērot lielus attālumus ar kājām 4-10 un vairāk km, būt klusam, vajadzības gadījumā var nākties uzturēties vienā novērošanas punktā vairākas stundas. Interesentam(iem) jāapzinās, ka uzskaišu laikā Jūsu nespēšana piem. noiet lielu attālumu netiks pārtraukta putnu uzskaite. 

Putnu uzskaites 2015. gadā

Interesenti, kas vēlas pievienoties uzskaitēs lūgums rakstīt/zvanīt litenesputni@inbox.lv, 26264611 Elvijs

Latvijas ligzdojošo putnu monitorimgs Gulbenes un Kubulu parauglaukumā

0. uzskaite 20.-31. marts

1. uzskaite 20.-30. aprīlis

2. uzskaite 10.-20. maijs

3. uzskaite. 5.-15. jūnijs

Plēsīgo putnu monitorings

Dienas plēsīgo putnu uzskaitšu laiki

–          pirmā uzskaite laikā no 20. marta līdz 10. aprīlim,

–          otrā uzskaite no 20. aprīļa līdz 10. maijam;

–          trešā uzskaite no 1. līdz 20. jūnijam;

–          ceturtā uzskaite no 15. līdz 30. jūlijam.

Nakts plēsīgo putnu un apodziņu uzskaišu laiki

–          pirmā uzskaite: 15. – 30. marts;

–          otrā uzskaite: 10. – 20. aprīlis;

–          trešā uzskaite: 05. – 20. maijs;

–          ceturtā uzskaite: 05. – 15. jūnijs.

Putniem nozīmīgo vietu monitorings.

Uzskaišu laiks marts – novembris, pēc PNV metodikas.

Īpaši aizsargājamo putnu sugu monitorings

Uzskaišu laiks marts – novembris, pēc PNV metodikas.

Svilpiselvijs kantansputn800px-Schwanenpaar_(1)_beim_Gründeln_mit_Jungen_im_Sonnensee,_Binsfeld


 

Pededzes iela, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV - 4405
www.litenesputni.lv +371 26264611