• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

Tirzas Evaņģēliski luteriskā baznīca

Vecākais dievnams Gulbenes novadā ir celts pēc arhitekta F.Zīgela projekta, iesvētīts 1826.gadā. Tā ir vienojama halles tipa balti apmesta laukakmeņu un ķieģeļu mūra baznīca ar klasicismam raksturīgu fasāžu dekoratīvo apdari un tā elementiem – pilastriem, profilētām dzegām u.c.

Pie baznīcas atrodas arī barona Ceimerna dzimtas kapliča Tā celta 1781. gadā – veidota no laukakmeņiem un ķieģeļiem, ar brūni krāsotām durvīm, virs kurām granītā kalts ģerbonis. 

Pēc I pasaules kara vairs nav lietota un pamesta savam liktenim. Padomju varas gados kapliča bija pamesta novārtā un izmantota kā atkritumu krātuve – bojāts apmetums kā iekšpusē, tā ārpusē.

2005.gadā kapliču atjaunoja – tā pieder Tirzas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai.