• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

Stāmerienas šaursliežu dzelzceļa stacija

Stacija atrodas Stāmerienas pagasta centrā, kas sācis veidoties 1907.gadā, jo sākotnēji šeit bija plānots ierīkot mezgla staciju Pļaviņu–Valkas un Abrenes–Sitas dzelzceļa pagarinājumam. Sākotnēji stacijas nosaukums bija Stāmere, bet, lai saskaņotu staciju nosaukumus ar jaunajiem vietvārdiem, 1927.gada 1.maijā stājās spēkā Dzelzceļu virsvaldes rīkojums par staciju pārdēvēšanu – Stāmeres staciju pārdēvēja par Stāmerieni.

Stāmerienā vēsturiski izveidojušies divi centri – viens ap dzelzceļa staciju, bet otrs vairāku kilometru attālumā – ap bijušo Stāmerienas muižas centru. Stacijas pasažieru ēka būvēta reizē ar dzelzceļa līniju un arhitektoniski veidota 20.gadsimta sākumam raksturīgā stilā – sarkanu ķieģeļu konstrukcijā ar dekoratīvām ķieģeļu joslām un logailu apdarēm.

 

Stāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads