• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

Stāķu novadpētniecības ekspozīcija

Ņemot vērā valstī noteiktos drošības pasākumus, ekspozīcija apmeklētājiem ir slēgta!
Ekspozīcijā apkopoti vairāk nekā 1000 eksponātu par Stradu pagasta saimniecisko darbību un kultūrvēsturisko mantojumu. Tie raksturo dažādu vēstures laikmetu ietekmi uz vietējo iedzīvotāju dzīvi: darba rīki, interjera priekšmeti, naudaszīmes, mācību grāmatas, preses izdevumi, fotogrāfijas u.tml.Apmeklējumu lūgums pieteikt iepriekš!
Stāķu pamatskola, Stāķi 7, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads
+371 29332719 +371 26302611