• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

Stāķu novadpētniecības ekspozīcija

Ekspozīcijā apkopoti vairāk nekā 1000 eksponātu par Stradu pagasta saimniecisko darbību un kultūrvēsturisko mantojumu, kas raksturo dažādu vēstures laikmetu ietekmi uz vietējo iedzīvotāju dzīvi: darba rīki, interjera priekšmeti, naudaszīmes, mācību grāmatas, preses izdevumi, fotogrāfijas u.tml.
Apmeklējumu lūgums iepriekš pieteikt

      

Stāķu pamatskola, Stāķi 7, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV - 4401
+371 29332719 +371 26302611