• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

SIA “Sita Nature Park”

“Sita Nature park” ir vieta, kur satiekas daba un cilvēks. Te var baudīt mieru un klusumu, dabas spēka varenību un skaistumu, iepazīt unikālas dabas ekosistēmas.

Saimniecība atrodas “Natura 2000” teritorijā dabas liegumā “Sitas un Pededzes paliene”. Šeit ikviens varēs baudīt neskartās dabas ainavas, plašas dabiskas un nepārveidotas palieņu pļavu platības, Latvijā reti sastopamus biotopus – parkveida pļavas, jauktus ozolu, gobu, ošu mežus upju krastos. Saimniecības dabīgajās pļavās sastopamas vairāk nekā 18 īpaši aizsargājamas putnu un kukaiņu sugas, te iespējams saklausīt un pat pamanīt 4 globāla mērogā apdraudētas putnu sugas: melno stārķi, jūras ērgli, griezi un ķikutu. Iežogotā teritorijā mīt staltbrieži un dambrieži. Apmeklētāju ērtībai ierīkoti skatu torņi. Saimniecības kopējā platība – 540 ha.

Teritorijas apskate – bez maksas (ievērojot Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka, ka dabas liegumā ir aizliegts pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem un kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām).

Sakarā ar pavasara paliem teritorija uz nenoteiktu laiku ir slēgta. 

Silmalas, Litenes pagasts, Gulbenes novads
sitanaturepark@gmail.com +371 26557067