• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

Mākslinieka Pauļa Duškina kapa vieta un piemineklis

Pauls Duškins – latviešu grafiķis un akvarelists, sava laika autoritāte grafiķu vidū.

Dzimis 1928. gada 22.jūlijā Madonas apriņķa Adulienas pagastā. Mācījies LVU Arhitektūras fakultātē, LVMA Grafikas nodaļā, beidzis I.Repina Ļeņingradas Glezniecības, tēlniecības un arhitektūras institūta Grafikas fakultāti.

Mākslinieka prasmes veidojušās latviešu un krievu mākslas skolu ietekmē. Patstāvīgi apguvis Rietumeiropas, sevišķi angļu grafikas tradīcijas. Strādājis praktiski visos estampa veidos un žanros. Nozīmīgu ieguldījumu devis dobspieduma tehnikas attīstībā, izkopdams oriģinālu, gleznieciski impresionistisku oforta manieri ( “Nakts pie Daugavas”, “Rītausmā”, “Kur dūmeņi kūp”, “Sarma”).

Viens no latviešu grafiķiem, kas visvairāk strādājis aukstās adatas tehnikā visos klasiskajos žanros. To vidū izceļas jūtīgu dvēseles vibrāciju cauraustie portreti ( “Veca vīra galva”, “Gleznotāja J.Pauļuka portrets”). Pazīstams arī kā ekspresīvu, krāsās un emocijās piesātinātu akvareļu autors ( “Zēna galva”, “Akts”, “Vecrīgas ainava”).

1993.gadā atjaunojis tēva uzvārdu – Kalējs.

Miris 1996.gada 29.novembrī un apbedīts Tirzas pagasta Kancēna kapos.

Tirzas pagasts, Gulbenes novads