• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

Litenes muiža

Muižu dibinājis pirmais Alūksnes stārasts Penkoslavskis, kas poļu laikos šeit cēla noliktavas. 1763.gadā ķeizariene Katrīna II Liteni kopā ar Vecgulbeni uzdāvināja grāfam Miniham, bet tā dēli jau 1789.gadā abas muižas pārdeva fon Fītinghofam. 1820.gadā par muižas īpašnieku kļuva fon Volfu dzimta, kuras saimniekošanas laikā notika galveno muižas ēku celtniecība un parka iekārtošana.

Pils celta 19.gadsimta pirmajā pusē, analoģiski Volfu dzimtas mājai Jaunlaicenē. Tā ir klasicisma stila ēka ar rizalītu un trijstūra frontonu centrālajā daļā, kas vēlākajos gados pārbūvēta. 1920.–30. gados pilī tika ierīkota skola, kas līdz pat 2018.gadam pastāvēja dažādās formās – pagastskola, sākumskola, pamatskola un vidusskola.

Pededzes stāvajā krastā esošo pili ieskauj ainavu stila parks ar izteiksmīgu liepu aleju. Tuvākajā apkārtnē atrodas vairākas muižas apbūves ēkas – kalpu mājas, vešūzis (tagad – sporta zāle), klēts (tagad – kultūras nams), stallis, šķūnis u.c.