• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

Dabas liegums “Sitas un Pededzes paliene”

Dabas liegums izveidots uz Pededzes upes un tās pietekām, un ietver daļu no upju ielejām, lai saglabātu palieņu pļavas un parkveida pļavas, kā arī retas augu un dzīvnieku sugas, piemēram, ķikutu, griezi, mazo ērgli, lapkoku praulgrauzi u.c.

Sitas un Pededzes ielejās pie šo upju satekas atrodamas plašas dabisku un nepārveidotu palieņu pļavu platības, kur ganās vairāk nekā 60 savvaļas zirgi un 80 ‘Hailander’ šķirnes liellopu liels ganāmpulks, kas pieder zemnieku saimniecībai “Sopuļi”.

Litenes pagasts, Gulbenes novads