• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

Dabas liegums “Sitas un Pededzes paliene”

Dabas liegums izveidots uz Pededzes upes un tās pietekām, un ietver daļu no upju ielejām, lai saglabātu palieņu pļavas un parkveida pļavas, kā arī retas augu un dzīvnieku sugas, piemēram, ķikutu, griezi, mazo ērgli, lapkoku praulgrauzi u.c.

Sitas un Pededzes ielejās pie šo upju satekas atrodamas plašas dabisku un nepārveidotu palieņu pļavu platības, kur ganās ‘Hailander’ šķirnes liellopu ganāmpulks, kas pieder zemnieku saimniecībai “Sopuļi”, bet otrpus upei atrodas saimniecības SIA “Sita Nature Park” apsaimniekotās teritorijas, briežu dārzs, kā arī dabas taka, kas ved apkārt briežu dārzam.

Litenes pagasts, Gulbenes novads