• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

Dabas liegums “Pededzes lejtece”

Teritorija ietver neregulēto Pededzes palieni ar ozolu audzēm un parkveida pļavām, kur ligzdo tādas putnu sugas kā mazais ērglis, grieze, melnā dzilna. Teritorijā saglabājušies meži ar slapjām minerālaugsnēm un kūdras augsnes – gārša, liekņa, niedrāji. Platība – 4663 hektāri, dibināts – 1999.gadā.

PIEKĻŪŠANA TIKAI, LAIVOJOT PA PEDEDZES UPI!

Laivu nomu šajā apvidū piedāvā laivu bāze “laivot.lv” (tālr. +371 22151577), laivu noma “Pededzes laivas” (tālr. +371 20202813), lauku māja “Pededzes” (tālr. +371 29169997, +371 29144000).

Stradu pagasts