• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

“Ceļi, kas paliek: no vārda uz vārdu”: literāras klausāmtakas Druvienā, Lizumā, Tirzā, Lejasciemā un Stāmerienā

“Ceļi, kas paliek: no vārda uz vārdu” ir projekts, kura ietvaros 2021.gada vasarā ir tapušas literāras klausāmtakas Gulbenes novada piecos pagastos. Pastaigā pa ceļiem, kuri glabā piecu Latvijas literatūras klasiķu saknes, no viena līdz nākamajam pieturpunktam gājējus pavada piecu mūsdienu literātu refleksijas un apcerējumi par klasiķiem: Jāni Poruku, Apsīšu Jēkabu, Andrievu Niedru, Annu Saksi un Zemgaliešu Birutu. 

Lai dotos takā, nepieciešams telefons ar interneta pieslēgumu, austiņas un laikapstākļiem piemērots apģērbs.

Projekts tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “kultūrELPA” un Gulbenes novada finansiālu atbalstu. Īsteno biedrība “tabureTE”.

Zemāk skatiet informāciju par katru taku. Lai pāršķirtu lapas, uzklikšķiniet uz lapas augšējā labā stūra. Zem vizualizācijas pieejami arī apraksti atsevišķi par katru taku.

DRUVIENAS KLAUSĀMTAKA // Jānis Poruks

Taka atrodas aptuveni 2 km attālumā no Druvienas vecās skolas muzeja. Sākumpunkts – meža ieloks, kur jāšķērso maza upīte (ziemā sala apstākļos jābūt uzmanīgam). Taka turpinās pa meža ceļu – gar Velniņa ezeru visā tā garumā. Nonākot atpakaļ uz braucamā ceļa, pāris metrus uz priekšu taka noslēdzas ar “Mīlestības akmeni”.

 Takas karte:  https://saite.lv/eolUl

TIRZAS KLAUSĀMTAKA // Andrievs Niedra

Taka atrodas Tirzas pagasta centrālajā teritorijā. Takas sākumpunkts – draudzes skola. Tās turpinājums, dodoties pāri tiltiņam, aizved pie kādreizējā Kancānkroga un turpat netālu – pie Tirzas estrādes. Ceļš turpinās gar upes ieloku pāri pļavai, līdz gājēji nokļūst apdzīvotajā “Tējnīcas” laukumā. Mērojot ceļu tālāk, gājēji nonāk takas noslēguma punktā – pie baznīcas. Takas segums – zemes ceļš, iemītas takas un asfaltēta ceļa posmi.

Takas karte: https://saite.lv/m5SpC

LIZUMA KLAUSĀMTAKA // Apsīšu Jēkabs

Taka atrodas Lizumā – Apsīšu Jēkaba dzimto māju “Kalanģi” apkārtnē. Takas sākumpunkts – pie akmens. Ceļš turpinās cauri koku alejai, tālāk tas ved pāri pļavai. Dodoties pa meža ceļu, gājēji nonāk pie Apsīšu Jēkaba akmens (tautā saukts par “Noru akmeni”). Ceļš turpinās Rankas lielā ceļa virzienā, kur, nogriežoties pa kreisi, gājēji nonāk uz zaļā dzelzceļa posma. Dodoties pa šo ceļu, gājēji atgriežas takas sākumpunktā pie “Kalaņgiem”. Takas segums – lielākoties asfaltēts ceļš, vietām meža ceļu posmi.

Takas karte: https://saite.lv/fMwYA

LEJASCIEMA KLAUSĀMTAKA // Anna Sakse

Taka atrodas Lejasciema pagasta centrālajā teritorijā un ietver teju visas tā zināmākās vietas. Takas sākumpunkts ir Lejasciema Draudzes nams jeb Lejasciema Evaņģēliski luteriskā draudze. Takas pirmais posms ved pa ciemata galveno ielu – Rīgas ielu –, turpinās līdz pat Tirzas tiltam un apskates objektam “Lejasciema dižakmeņa gulbji”. Tālākais ceļš gājējus ved pa iestaigātu meža taku līdz Lejasciema kapsētai. Iznākot no kapsētas un šķērsojot lielo šoseju, paveras ceļš, kas ved uz Lejasciema estrādi. Meža un upes ielokā gājējus sagaida estrāde un līdzās tai arī tiltiņš, kas ved pāri Sudaliņai. Nonākot otrpus upītei, ceļš turpinās augšā kalnā un aizved uz privātmāju un dzīvokļu rajonu. Dodoties pa nelielām ieliņām paveras skats uz dīķi. Visbeidzot gājēji nonāk iepretim Lejasciema pagasta bibliotēkai, kur taka noslēdzas.

Takas karte: https://saite.lv/rGKfC

STĀMERIENAS KLAUSĀMTAKA // Zemgaliešu Biruta

Taka vijas caur Vecstāmerienas zīmīgākajām vietām. Tās sākumpunkts ir pie Stāmerienas tautas nama, kur reiz slējušās Zemgaliešu Birutas dzimtās mājas. Ceļš gājējus ved gar dzirnavām, liek apstāties pie klēts, palūkoties uz pili un doties caur parku līdz pat alejai, kur abās pusēs izvietoti zirgu aploki. Takas turpinājums gar ezermalu izved pie baznīcas, ļauj nonākt pie dzīvokļu mājām un liek atgriezties zīmīgajā sākumpunktā pie Stāmerienas tautas nama. Segums ir daudzveidīgs – iemīti celiņi, vietām zemes ceļi un nelieli asflatēta ceļa posmi.

Takas karte: https://saite.lv/BZg0T