• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

Kāds bijis 2021.gads tūrisma nozarē Gulbenes novadā?

2021.gads Gulbenes novada pašvaldības aģentūrai „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” (turpmāk tekstā – Aģentūra) ir bijis darbīgs, izaicinājumiem pilns un uz dažādu sadarbību vērsts.

Lielākās pārmaiņas bija Aģentūras telpu maiņa no Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas, kas atrodas Ābeļu ielā 2, uz Gulbenes dzelzceļa stacijas ēku Dzelzceļa ielā 8. Kopš Aģentūras dibināšanas 2012.gadā tās biroja telpas ir atradušās Ābeļu ielā 2, kur tika sniegta arī tūrisma informācija, apkalpoti SIA “Biļešu paradīzes” klienti un pārdoti suvenīri. Izvērtējot tūristu plūstu, sadarbību ar SIA “Gulbenes–Alūksnes bānītis” un esošo piedāvājumu Gulbenes Dzelzceļa mezglā, tika pieņemts lēmums par labu telpu maiņai. Tas pavēra iespējas tūrisma piedāvājuma daudzveidošanai, jaunu sadarbības formu veidošanai un tūristu vajadzību apzināšanai, lai pilnveidotu esošo darbību. 2021.gadā Aģentūra tika atzīta par gājējiem draudzīgu un saņēma zīmi “Gājējam draudzīgs”. Šī zīme tiek piešķirta tūrisma pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs un parāda, ka uzņēmējs saprot un respektē kājāmgājēju vajadzības.

2021.gadā valstī ieviesto ierobežojumu dēļ Aģentūra ceļotājiem klātienes apmeklējumam bija slēgta nepilnus sešus mēnešus (salīdzinoši 2020.gadā tie bija nepilni četri mēneši), tāpēc aizvadītā gada griezumā apkalpoto klātienes tūristu skaits, kam tika sniegta tūrisma informācija, bija 3995 (salīdzinoši 2020.gadā – 3100 cilvēku). Ņemot vērā to, ka gan izglītojošais un interaktīvais centrs “Dzelzceļš un Tvaiks” (turpmāk tekstā – IIC “Dzelzceļš un Tvaiks”), gan Aģentūra kopš 2021.gada atrodas zem viena jumta un kopš 2021.gada jūnija tika atjaunoti regulāri AS “Pasažieru vilciens” reisi Rīga – Gulbene trīs dienas nedēļā, tad klātienes apmeklētājs bija ar dažādām vajadzībām – gan IIC “Dzelzceļš un Tvaiks” klients, gan tūrists, kuram interesē dažāda tūrisma informācija, gan suvenīru pircējs, gan AS “Pasažieru vilciens” klients, kurš, piemēram, vēlas Gulbenes dzelzceļa stacijā uzgaidīt vilcienu, gan arī apmeklētājs, kuram nepieciešamas labierīcības, dzeramais ūdens, telefona uzlādes vieta vai vienkārši siltas telpas, kurās paslēpties no lietus vai aukstuma, kamēr tiek gaidīts kāds paziņa vai SIA “Gulbenes autobuss” autobusa reiss. Ar katru apmeklētāju tiek kvalitatīvi strādāts, nodrošinot konkrēto vajadzību apmierināšanu. Visa gada griezumā tika sniegta tūrisma informācija arī telefoniski un e-pastu sarakstē, tā nodrošinot pakalpojuma nepārtrauktību.

Analizējot Aģentūras interneta resursu (mājaslapas un sociālo tīklu) statistiku, ir novērojama augšupejoša dinamika lietotāju skaita ziņā. Tas noteikti skaidrojams gan ar pandēmijas izraisītajām sekām un liegumu satikties ar tūristiem klātienē, gan arī ar kopējiem cilvēku interneta lietošanas paradumiem un informācijas meklēšanu internetā. Tieši tādēļ arī aģentūra nopietni strādā pie saviem informācijas kanāliem, piedāvājot lietotājiem kvalitatīvu un saistošu saturu, kā arī jaunāko informāciju par atpūtas un tūrisma iespējām novadā. Mājaslapas www.visitgulbene.lv lietotāju skaits 2021.gadā ir palielinājies par 17%, salīdzinot ar 2020.gadu, savukārt profila “Gulbene Tourism” aktivitāte sociālajā vietnē Facebook ir augusi par 10% un profila “visit_gulbene” aktivitāte sociālajā vietnē Instagram ir augusi par 11%.

2021.gadā epidemioloģiskā situācija uzlabojās tikai maija vidū, tad arī tika mīkstināti valstī noteiktie ierobežojumi – šis laiks jau otro gadu sakrita tieši ar tūrisma sezonas un vasaras sākumu, tāpēc cilvēku vēlmi pēc ceļošanas, kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas un atpūtas sajutām tikai jūnija sākumā. Analizējot 2020.gada tūrisma uzņēmumu un objektu (neiekļaujot naktsmītnes) statistiku Gulbenes novadā, tika secināts, ka kopējais apmeklētāju skaits palielinājies par 7%, salīdzinot ar 2019.gadu. Atsevišķiem uzņēmumiem apmeklētāju skaits bija sarucis, salīdzinot ar 2019.gadu, citiem, savukārt pat audzis. 2020.gada veiksmes faktori, kas raksturoja tūrisma uzņēmēju apmeklētāju statistikas pieauguma dinamiku, bija – publiski pieejama ārtelpa, uzņēmēju savstarpēja sadarbība, pakalpojuma piedāvājums ar novitātēm. 2021.gads, apkopojot tūrisma uzņēmumu un objektu apmeklētāju statistiku, parāda augšupejošu dinamiku, salīdzinājumā ar 2020. un 2019.gadu. Kopējais procentuālais apmeklētāju pieaugums ir 13%. Lielākoties 2021.gadā Gulbenes novadu apmeklēja vietējie tūristi, bet tika apkalpoti arī tūristi no Igaunijas, Lietuvas un centrālās Eiropas.

Analizējot konkrētu tūrisma objektu/ uzņēmēju apmeklētību, tika secināts, ka ir bijis gan apmeklētāju kritums, gan pieaugums. Salīdzinot 2021.gadu ar 2020.gadu, var secināt, ka turpinās tendence tūristiem viesoties saimniecībās, kurām ir pieejama ārtelpa, turklāt tajās ir ne tikai iespēja apskatīt konkrētu objektu, bet arī līdzdarboties, iepazīt arodu, satikt pašu saimnieku un ieklausīties viņa dzīves un pieredzes stāstījumā. Šī pievienotā vērtība ir neatsverama komunikācijā un veiksmīgs pieredzējums, ar kuru tūrists dalās tālāk ar saviem ģimenes locekļiem, draugiem un radiem. Vēl ir novērojama tendence pēc intereses izzināt Gulbenes novada kultūrvēsturisko mantojumu un izmēģināt aktīvo tūrismu. Novērojams arī, ka tūrisma uzņēmums, kas sācis savu darbību 2020.gadā, jau ir ieguvis klientu loku, kam ir tendence palielināties.

Analizējot statistikas datus par viesnīcām un citām tūristu mītnēm Gulbenes novadā 2021.gadā salīdzinot ar 2020.gadu (datu avots: Centrālās statistikas pārvaldes datu bāze, www.csb.gov.lv), apkalpoto personu skaits ir palielinājies par 59% un pietuvinās 2019.gada līmenim, kas bija laiks pirms pandēmijas. Tāpat par 23% ir palielinājies pavadīto nakšu skaits Gulbenes novadā, salīdzinot 2021.gadu ar 2020.gadu, kā arī ir novērojama līdzīga tendence, salīdzinot šos datus ar 2019.gadu – kopējais skaits pietuvinās pirmspandēmijas līmenim. Protams, arī viesnīcu un citu tūristu mītņu sektorā 2021.gadā lielākais tūristu uzplaukums bija trešajā ceturksnī (jūlijs, augusts, septembris), kad tika novērots līdz pat 98% palielinājums apkalpoto personu skaitā un 41% palielinājums pavadīto nakšu skaitā, salīdzinot 2021.gada trešo ceturksni ar 2020.gada to pašu periodu. Savukārt arī 2021.gadā ir novērojama zema apkalpoto ārvalstu viesu statistika. Salīdzinoši ar 2020.gadu tas ir bijis 42% samazinājums. Šo lejupslīdi izskaidro pandēmijas radītās sekas tūristu paradumos un ārvalstu ceļojumu pieejamībā. Lai gan starptautiskais tūrisms 2021.gadā lēnām sāka atveseļoties, tomēr it nemaz ne pietiekošā apmērā, lai sasniegtu pietuvinātu pirmspandēmijas līmenim.

2021.gadā Gulbenes novadā darbību tūrisma jomā ir pārtraukuši 5 uzņēmumi, savukārt nozarē uzsākuši darbību 9 jauni. Jauno uzņēmumu darbības apakšjomas ir dažādas – aktīvais tūrisms, meistarklases, maršruti, naktsmītnes. Pagājušajā gadā no ceļotājiem bieži tika saņemti lūgumi ieteikt naktsmītnes, jo daudzviet tās jau bijušas aizņemtas, tāpēc ir gandarījums, ka gan pilsētā, gan novadā naktsmītņu piedāvājums ir papildinājies.

Jāpiemin, ka aizvadītajā gadā ļoti liela ir bijusi interese par ekskursiju ar elektrovilcieniņu „Atklāj un iepazīsti Gulbeni!”. Salīdzinot ar 2020.gadu, kopējais braucēju skaits ir palielinājies par 101%. Stāmerienas pils parka apmeklētāju skaitītājs uzrāda, ka pils teritoriju gada laikā apmeklējuši vismaz 36 215 apmeklētāji, kas ļāvās dabas un kultūras pasākumu baudīšanai pils teritorijā un apmeklēja arī pils iekštelpas. Vasaras sezonā tika sasniegts visa 2020.gada apmeklējuma skaita rādījums. 2021.gadā tika nopirktas 12 577 biļetes (tajā skaitā ģimenes biļetes). 98,5% no pilī apkalpotajām personām bija no Latvijas, bet tikai 1,5% gadījumos tie bija ārzemnieki. Vairums apkalpoto ārzemnieku bija no Igaunijas, Lietuvas un Itālijas. Stāmerienas pils un tās parks ir iecienīta laulību ceremonijas vieta. 2021.gadā notikušas 26 laulību ceremonijas; fotosesijas un svinību mirkļus šeit izvēlējies vēl 21 pāris. Kopumā pilī un tās apkaimē savā mūža skaistajā dienā izvēlējušies būt vairāk nekā 40 jaunlaulātie. 2021.gadā IIC “Dzelzceļš un Tvaiks” kopumā apmeklējuši 3 995 cilvēki. Centrā viesojušās 310 ģimenes. Izlaušanās istabas spēlē “Perons 13” piedalījušās 26 grupas. Kopumā centrā iegādātas 836 biļetes.

Tūristi Gulbenes novadā ir iecienījuši arī Zaļo ceļu velomaršrutus. Apmeklētāju skaitītājs Litenē pie Dzelzs tilta pāri Pededzei uzskaitīja par 181% vairāk velotūristu 2021.gadā nekā 2020.gadā. Salīdzinot apmeklētāju skaitītāja rādītājus Gulbenes pils parkā pie Sarkanās pils Amoriņa skulptūras, salīdzinot ar 2020.gadu, tas ir pieaudzis par 61%. Apkopotie dati liek atkārtoti secināt, ka tūristiem interesē aktīvā tūrisma piedāvājums un ārvides piedāvājums ar pievienoto vērtību.

2021.gadā Aģentūra organizēja Tūrisma ralliju sadarbībā ar novada tūrisma uzņēmējiem, pakalpojumu sniedzējiem. Lai gan sākotnēji plānotais rallijs maijā tika pārcelts uz septembri, kopējais dalībnieku skaits bija 154. Kuplā skaitā tika apmeklēti Bānīša svētki (04.09.) – apmēram 500 apmeklētāji un Eiropas kultūras mantojuma dienas (18.09.) – apmēram 300 apmeklētāji.

Ņemot vērā, ka šobrīd jau ierobežojumi tiek mazināti, jācer, ka arī ceļošana pamazām atgriezīsies ierastajos apmēros, jo cilvēkiem vienmēr ir bijis svarīgi gūt jaunus priekštatus, izzināt ko jaunu, interesantu, atpūsties un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku. Protams, divi pandēmijas gadi ir atstājuši savus nospiedumus arī uz ceļošanas paradumiem. Jādomā, ka cilvēkiem arī turpmāk patiks dažādi dabas tūrisma piedāvājumi, tūrisma pasākumi un aktivitātes ārvidē, tādēļ noteikti ieguvēji būs tie uzņēmēji, kas spēs piedāvāt un nodrošināt šādus pakalpojumus. Priecājamies, ka novadā par spīti mainīgajai situācijai pasaulē rodas aizvien jauni un interesanti tūrisma objekti, kas noteikti piesaistīs tūristu uzmanību. Kā arī ir apzināti tūrisma entuziasti, kuri plāno uzsākt uzņēmējdarbību tuvāko 3 gadu laikā šajā nozarē Gulbenes novadā. Šīs sfēras ir – meistarklases un labjūtes pakalpojumi. Pandēmijas laiks neizbēgami ir veicinājis tādu pakalpojumu piedāvājumu, kas ir akcentēts uz nelielām grupām, mājsaimniecībām, personīgāku kontaktu un pieredzējumu. Mēs, Gulbenes novads, tūrisma pakalpojumu ziņā esam ļoti bagāti, mums ir ļoti daudzveidīgs tūrisma piedāvājums – skaisti dabas objekti, plašs kultūrvēsturiskā mantojuma spektrs, dažādas saimniecības, kas piedāvā gan meistarklases, gan degustācijas, gan aktīvo atpūtu un piedzīvojumus. 2022.gadā Gulbenes novadā notiks arī daudz un dažādi interesanti kultūras un sporta pasākumi, kas noteikti spēs piesaistīt plašākas publikas interesi. To visu piedāvāsim ikvienam, kas dosies ciemos uz Gulbenes novadu!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *