• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

Druvienā izveidots maršruts “Pa Kukažiņas ceļu”

Maršruts izveidots pēc rakstnieka Jāņa Poruka stāsta varones “Kukažiņas” gaitām Gulbenes novada Druvienas pagastā.

“Nav no Silmačiem līdz Tilta krogam neviena lielāka akmens lielceļa malā, uz kura Kukažiņa nebūtu kādreiz sēdējusi. Nav pasaulē mīļu vārdu, ko Kukažiņa nebūtu teikusi, tāpēc, lūk, tajā apkaimē visi viņu pazīst.

Pat gluži mazi bērni, kas tikko sākuši runāt, izstiepj rokas un šļupstina: „Kukazina!” – kad tā salīkusi, ar nūju lielceļa oļus klabinādama, iet vai nu no Tilta kroga uz Silmačiem, vai no Silmačiem uz Tilta krogu.

Šie ir tie divi punkti, starp kuriem staigājot, Kukažiņa domā raibas domas, kur tā mīļiem skatiem svētī druvas un laukus, lai viss izdodas labi. Silmačos Kukažiņai dzīvo viena meita un Tilta krogā otra. Abas ir saimnieces, un Kukažiņai būtu visai vieglas vecuma dienas, ja tā reiz būtu skaidrībā, pie kuras meitas tai labāk dzīvot.

Grietiņa un Jūliņa – ak tu Dieviņ, tētīt! Abas kā spolītes, ņipras un labiņas! Lai Dieviņš viņām dod veselību!” mēdz teikt Kukažiņa. Padzīvo tā nedēļas divas pie Jūliņas Tilta krogā, kur tai savs kluss kambarītis; tad top nemierīga, vīkšas vien, vīkšas, it kā kad būtu jābrauc vai uz pašu Rīgu.”

Tā, lūk, Kukažiņa Druvienā ir gājusi no Grotes kroga līdz Silmačiem, jo viņai viena meita dzīvoja Silmačos, otra – Grotē, un, ejot šo ceļa gabalu, viņa atpūzdamās vienmēr sēdējusi uz akmeņiem. Tā arī radās doma, lai gājējiem būtu, kur apsēsties, tad “Silmačos” ir vieta – Kukažiņas akmens.

J.Poruks “Kukažiņa”

Maršruts ainaviski vijas no Grotes kroga caur Druvienas ciemu, Pērles silu līdz pat kultūras kompleksam “Silmači”. Maršrutā ir aplūkojams gan dabas, gan kultūrvēsturiskais mantojums. Izejot vai izbraucot maršrutu, ir iespējams ne tikai iejusties varones “Kukažiņas” tēla gaitās, bet arī tuvāk iepazīt dabas bagātības, tūrisma objektus un Druvienas ciema vietējo iedzīvotāju iniciatīvas.

Maršruta kopējais garums: apmēram 14 km.

Maršruta karte pieejama šajā saitē: ieej.lv/kukazinas_cels

Maršruts izveidots ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam apakšpasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” realizētā projekta Nr.18-00-A019.333-000014 “Sēņu ceļš” ietvaros.     

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *