• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

Stāķu novadpētniecības ekspozīcija

Ekspozīcijā apkopoti vairāk nekā 1000 eksponātu par Stradu pagasta saimniecisko darbību un kultūrvēsturisko mantojumu, kas raksturo dažādu vēstures laikmetu ietekmi uz vietējo iedzīvotāju dzīvi: darba rīki, interjera priekšmeti, naudaszīmes, mācību grāmatas, preses izdevumi, fotogrāfijas u.tml.

      

Stāķu pamatskola, Stāķi 7, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV - 4401
turists@gulbene.lv www.visitgulbene.lv +371 29332719 +371 26302611
Pēc iepriekšējas pieteikšanās